top of page

Dace Valds

Zvērināta advokāte

photo1703601592_edited_edited.jpg

Dace Valds ir zvērināta advokāte ar maģistra grādu juridiskajā zinātnē. Viņas profesionālā darbība ir vērsta uz juridiskās palīdzības sniegšanu civillietu un administratīvo lietu strīdu risināšanā. Dace specializējas arī komerctiesībās, saistību tiesībās, īpašuma tiesībās, ģimenes tiesībās un juridiskās palīdzības sniegšanā maksatnespejas procesos.

Kopš 2023. gada Dace ir zvērināta advokāte Zvērinātu advokātu birojā A.Kazačkovs un Partneri, SIA, kur viņa turpina sniegt augsta līmeņa juridisko atbalstu. Iepriekš, sākot no 2010. gada, viņa praktizēja kā individuāli strādājoša zvērināta advokāte. No 2007. gada līdz 2017. gadam Dace bija maksātnespējas procesa administrators, apliecinot savu plašo pieredzi un prasmi darbā ar juridiskiem jautājumiem.

Dace Valds ir ieguvusi profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnēs Biznesa augstskolā "Turība" 2006. gadā, kā arī profesionālo bakalaura grādu tiesību zinātnēs tajā pašā augstskolā 2005. gadā. Ar savu bagāto izglītību un pieredzi viņa nodrošina klientiem kompetentu un uzticamu juridisko atbalstu dažādās tiesību jomās.

bottom of page