top of page

Likvidācija un maksātnespēja

Profesionāls atbalsts jūsu uzņēmuma pārstrukturizācijā un risku novēršanā

Birojs nodrošina profesionālu atbalstu uzņēmumu likvidācijas procesos, kā arī uzņēmumu un fizisko personu maksātnespējas procesos. Mēs izprotam, ka šādas situācijas var būt sarežģītas un tās  ir jārisina rūpīgi, līdz ar to mūsu mērķis ir palīdzēt jums veiksmīgi pārvaldīt šo dzīves posmu.

​Mēs sniegsim visu nepieciešamo palīdzību, sākot ar situācijas izvērtēšanu līdz visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanai, iesniegšanai un procesa pabeigšanai. ​

Biroja mērķis ir izvērtēt dažādas iznākuma stratēģijas un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu Jūsu intereses. Mēs rūpējamies par to, lai procesi notiktu efektīvi un rūpīgi, pēc iespējas samazinot riskus un ietekmi uz Jūsu reputāciju.

bottom of page